Technische Test 5-Pack - Inventas

Technische Test 5-Pack

De Technische Test omvat +/- 50 meerkeuzevragen en duurt ongeveer 45 minuten.

Getoonde prijs is voor 5 testafnames in Nederlands of Engels.

450.00

Beschrijving

Wil je een mechanical engineer of een productontwikkelaar aannemen en heb je graag hulp bij de bepaling van diens technische kwaliteiten, dan biedt de Technische Test van Inventas mogelijk uitkomst.

Voor HR medewerkers en recruiters is het lang niet altijd eenvoudig om de technische kwaliteiten van een kandidaat goed in te kunnen schatten tijdens het gesprek. Diens capaciteiten, technische kennis en vaardigheden worden snel duidelijk na het maken van de Technische Test van Inventas.

Wanneer je als recruiter een Technische Test van Inventas afneemt, dan ondersteunen wij je middels een korte scholing en begeleiden we je bij de eerste testafnames. Daarna ben je in staat om zelfstandig het testtraject af te nemen vanaf de voorbereiding tot en met de interpretatie van de resultaten. Bij elke volgende testafname zul je zelfstandig voor elke kandidaat de test kunnen afnemen. Je ontvangt na afloop van de testafname resultaten met de ranking van de kandidaat. De score wordt per aspect in een percentage uitgedrukt waarbij 0% een slechte score is en 100% betekent dat voor dat betreffende aspect alle vragen goed zijn beantwoord.

De technische test bepaalt de capaciteiten van een kandidaat op 5 aspecten:

  1. Technisch Inzicht
  2. Analytisch vermogen
  3. Vakkennis
  4. Geheugen
  5. Rekenvaardigheid

De maximale score op elk van de 5 aspecten bedraagt 100%.

Mogelijke vraag in de test

Gegeven een stelsel katrollen zonder wrijving. Om het gewicht G in evenwicht te houden is een kracht F nodig. Wat kun je zeggen over F?

F = G
F = 1/2 G
F = 1/10 G
F = 1/4 G
F = 1/8 G
F = 1/9 G

Testresultaten

Hieronder tref je een voorbeeld aan van de testresultaten van een fictieve kandidaat John Doe.Naam kandidaat: John Doe e-mail: [email protected] onderstaande voorbeeld-score is gebaseerd op de antwoorden van de kandidaat:

Technisch inzicht

Het vermogen om technische processen te doorzien, oorzaken van technische problemen te doorgronden, onderlinge verbanden te bepalen en daarover een ter zake doend oordeel te vormen.

73%

Geheugen

In deze test wordt een aanspraak gemaakt op zowel het zogenoemde korte-termijn- als het lange-termijn geheugen. Voor het korte-termijn geheugen zijn speciale vraagstukken opgenomen. Het lange-termijn geheugen wordt getest in onder andere de vraagstukken over vakkennis en rekenvaardigheid.

59%

Rekenvaardigheid

Er wordt hierbij onder andere aanspraak gemaakt op de vaardigheid hoofdrekenen en de rekenregels zoals geleerd in de dagopleidingen.

59%

Analytisch vermogen

Analytisch denken is het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen. Analytisch denken is nauw verwant aan kritisch denken. Je maakt duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, tussen symptomen en oorzaken, tussen feiten en opvattingen.

58%

Vakkennis

Kennis van onder andere de mechanica, statica, constructieleer, dynamica, tribologie en materiaalkunde wordt in deze test getoetst.

38%