Algemene informatie over de training Constructieprincipes voor precisietechnologie

Het kan best een uitdaging zijn om tot een constructie met de juiste stijfheid en vrijheidsgraden van beweging te komen. Want zeker als je last hebt van fenomenen zoals speling, wrijving, hysterese, microslip. Deze vragen zijn uiteindelijk voor de hele samenleving erg relevant. Door teveel gebruik van materiaal op een plek waar dat niet nodig is verspil je tijd en geld. Bovendien wordt je constructie onnodig veel zwaarder. Het kost dus tijd, geld én grondstoffen. En die grondstoffen, daar willen we nu juist steeds bewuster mee omgaan. Vandaar dat het zo belangrijk is om de juiste materialen op de juiste plek te hebben in elk ontwerp. Of het nu een gebruiksvoorwerp of een productiemachine is.

Tijdens deze training maak je oefeningen en opdrachten en leer je rekenen aan stijfheid en vrijheidsgraden. Er wordt gebruik gemaakt van een studieboek en een werkboek. Daardoor heb je een mooi naslagwerk dat je zal helpen bij het toepassen van de juiste constructieprincipes.

In alle disciplines van de Werktuigbouwkunde kunnen de opgedane kennis en vaardigheden uit deze training worden toegepast. Tijdens deze training doe je actief mee aan de oefeningen en praktijkcases.

Resultaat

Na afronding van deze training Constructieprincipes voor precisietechnologie:

 • Begrijp je exact de rol die stijfheid in een constructie speelt en kun je er aan rekenen
 • Zodat je in staat bent om licht- en stijf te construeren
 • Weet je alles over vrijheidsgraden van beweging
 • en ken je de principes van statisch bepaald- en onbepaald construeren
 • Pas jij elastische constructie-elementen op de juiste wijze toe
 • Bereken je moeiteloos hoeveel energie er in een compliant systeem opgeslagen kan worden
 • Vermijd jij zonodig speling, wrijving en hysteresis waardoor je constructie beter werkt
 • Stel je makkelijk een statische karakteristiek op die je gaat helpen bij het rekenen aan het dynamisch gedrag
 • Ga jij je eigen mechanismen ontwerpen
 • En tot slot heb je jouw toolbox vol met nieuwe mogelijkheden voor slimme ontwerpen

Globaal programma overzicht van de training Constructieprincipes voor de precisietechnologie

Dag 1:

 • Korte kennismaking en vaststellen van de leerdoelen
 • Nauwkeurigheid van processen (o.a. positioneren)
 • Afwijkingen (systematische-, toevallige-), spreiding, tolerantie, standaarddeviatie, resolutie, absolute nauwkeurigheid, herhaalnauwkeurigheid
 • Stijfheid, bewust gekozen, op elke plaats in een bepaalde richting. Hoe je een constructie maakt die in alle richtingen de gewenste stijfheid en compliantie heeft
 • Eigenfrequentie en modale analyse

Dag 2:

 • Sterkte versus zwakte. Oorzaken van falen, faalanalyse
 • Reële speling en spelingsonderdrukking
 • Virtuele speling, wrijving, compliantie en hysterese
 • Macroslip en microslip
 • Slijtage en vermoeiing
 • Beheersen van vrijheidsgraden
 • Statisch bepaald-, versus statisch onbepaald construeren

Dag 3:

 • Thermische effecten en thermisch centrum
 • Ontwerpen van beweging met behulp van flexures
 • Toepassen van sprieten, bladveren, gatscharnieren, flexures met 1-DOF, 2-DOF en 3-DOF
 • Optimaal gebruik maken van elastische constructie-elementen
 • Fijnmechanisch bewegen en manipuleren
 • Energieopslag in elastische elementen en systemen
 • Het correct opzetten van een aandrijflijn. Er zal worden gerekend aan statisch bepaalde constructies en statisch onbepaalde constructies

Dag 4:

 • Systeemgedrag voorspellen
 • Kinematisch bepaald construeren
 • Trillingen en trillingsonderdrukking
 • Ontwerpen van beweging met behulp van starre elementen
 • Ontwerpen van aandrijvingen
 • Serieschakeling- en parallelschakeling van stijfheden
 • Ontwerpen van mechanismen in 2D en 3D. Voor het ontwerpen van mechanismen krijgen de deelnemers de methode en bijbehorende oefeningen en materialen aangereikt

Werkmethode

 • Elke module wordt ingeleid met een theoretische onderbouwing. Gevolgd door een aantal tussenoefeningen en tot slot een kernoefening of casus uit de praktijk
 • Er worden veel praktijkvoorbeelden van geflopte en geslaagde constructies behandeld. Vaak wordt tijdens een in-company training de te oefenen stof gekoppeld aan praktijkcases van de deelnemers. Daartoe tekent Inventas in overleg met de opdrachtgever een NDA

Doelgroep van de training Constructieprincipes voor precisietechnologie

Deze training is o.a. geschikt voor:

 • Constructeurs mechanica en mechatronica
 • Productontwikkelaars
 • Machinebouwers
 • Architecten mechanica en mechatronica

Minimaal hbo/wo werk- en denkniveau & enige rekenvaardigheid vereist.

Prijs en subsidiemogelijkheden

€ 2685,- (Prijs per deelnemer bij individuele inschrijving)

Inventas werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief lesmateriaal en arrangementskosten, lunches/koffie/thee/fris/versnaperingen, exclusief B.T.W.

Een opleiding of training volgen betekent vaak een financiële investering. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor deze training.

Is uw bedrijf aangesloten bij de AO-Metalelektro, dan zijn er mogelijkheden om een financiële bijdrage in de scholing van werknemers te ontvangen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van AO-Metalektro

Is uw bedrijf lid van de METAALUNIE, dan kan via de stichting OOM voor het volgen van scholing door werknemers een bijdrage worden verkregen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van OOM. U kunt de bijdrage aanvragen middels het aanvraagformulier OOM-bijdrage via de site van OOM. Ook kan via de cursuscatologus van OOM voor een training van Inventas worden ingeschreven.

Subsidies

Een opleiding of training volgen betekent vaak een financiële investering. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor deze training.

Is je bedrijf aangesloten bij de AO-Metalelektro, dan zijn er mogelijkheden om een financiële bijdrage in de scholing van werknemers te ontvangen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van AO-Metalektro

Als je bedrijf lid van de METAALUNIE, dan kan via de stichting OOM voor het volgen van scholing door werknemers een bijdrage worden verkregen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van OOM. U kunt de bijdrage aanvragen middels het aanvraagformulier OOM-bijdrage via de site van OOM. Ook kan via de cursuscatologus van OOM voor een training van Inventas worden ingeschreven.

Evaluatie en certificaat

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we waarborgen dat de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met coaching en/of consultancy. Vraag hier vrijblijvend  naar de mogelijkheden.

Aanverwante trainingen

Cursus Constructieprincipes voor algemene werktuigbouwkunde
Als je meer wilt weten over slimme constructies in de breedste zin van de werktuigbouwkunde, dan is de cursus constructieprincipes voor algemene werktuigbouwkunde wellicht zinvol. Meer weten over deze training.

Cursus Statica en Sterkteleer
Wanneer je meer wilt weten over het handmatig rekenen aan spanningen en sterkte is de cursus statica en sterkteleer wellicht zinvol. Meer weten over deze training.

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.

Download brochure

Constructieprincipes