Algemene informatie over de training Constructieprincipes voor precisietechnologie

Het kan best een uitdaging zijn om tot een constructie met de juiste stijfheid en vrijheidsgraden van beweging te komen. Zeker als je lastige fenomenen zoals speling, wrijving, hysterese, microslip en slijtage wilt voorkomen. Hoe maak je bijvoorbeeld een constructie met op elke plek en in elke richting de juiste stijfheid en sterkte? Deze vragen zijn in de machinebouw en uiteindelijk voor de hele samenleving erg relevant. Gebruik van te veel materiaal op een plek waar dat niet nodig is, is vergeefse moeite. Daar heeft niemand iets aan. En je constructie wordt onnodig veel zwaarder. Het kost tijd, geld en grondstoffen. En die grondstoffen, daar willen we nu juist steeds bewuster mee omgaan. Zodat we niets te veel gebruiken. Vandaar dat het zo belangrijk is om de juiste materialen op de juiste plek te hebben in elk ontwerp. Of het nu een gebruiksvoorwerp of een productiemachine is.
Wat zijn goedwerkende constructies en modules voor het (fijnmechanisch) bewegen en positioneren? Hoe maak je slim gebruik van plaatwerk, materialen en vormen? Hoe pas je elastische elementen toe in je constructie? Tijdens deze training maak je oefeningen en opdrachten en leer je rekenen aan stijfheid en vrijheidsgraden.

Bovendien leer je over de kinematische synthese. Dit is een techniek waarmee je zelf mechanismen kunt ontwerpen. Je leert een statische karakteristiek op te stellen die je gaat helpen bij de beoordeling van je concept ontwerp.

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een studieboek en een werkboek. Beiden kunnen nadien als naslagwerk worden gebruikt en zullen je helpen bij het toepassen van de juiste constructieprincipes.

In alle disciplines van de Werktuigbouwkunde kunnen de opgedane kennis en vaardigheden uit deze training worden toegepast. Tijdens deze training doe je actief mee aan de oefeningen en praktijkcases.

Resultaat

Na afronding van deze training Constructieprincipes voor precisietechnologie:

 • Begrijp je exact de rol die stijfheid in een constructie speelt en kun je er aan rekenen
 • Kun je berekenen hoeveel energie er in een compliant systeem opgeslagen kan worden
 • Ben je in staat om licht- en stijf te construeren
 • Weet je alles over vrijheidsgraden van beweging
 • Kun je elastische constructie-elementen op de juiste wijze toepassen
 • Ken je de principes van statisch bepaald- en onbepaald construeren
 • Heb je geleerd hoe je speling, wrijving en hysteresis kunt vermijden
 • Kun je een statische karakteristiek opstellen die je gaat helpen bij het rekenen aan het dynamisch gedrag
 • Ben je in staat om mechanismen zelf te ontwerpen
 • Heb je je ontwerp toolbox vol met nieuwe mogelijkheden.

Inhoud van de training Constructieprincipes voor precisietechnologie

In deze training komen o.a. deze thema’s aan bod:

 • Introductie: fysische fenomenen die de realisatie van een goede constructie belemmeren
 • Licht en stijf construeren
 • Beheersen van vrijheidsgraden
 • Statisch bepaald construeren
 • Optimaal gebruik maken van elastische constructie-elementen
 • Fijnmechanisch bewegen en manipuleren
 • Energieopslag in elastische elementen en systemen
 • De rol van reële en virtuele speling
 • Speling, wrijving, hysterese en microslip voorkomen
 • Statische karakteristieken begrijpen en toepassen.

Doelgroep van de training Constructieprincipes voor precisietechnologie

Deze training is o.a. geschikt voor:

 • Constructeurs mechanica en mechatronica
 • Productontwikkelaars
 • Machinebouwers
 • Architecten mechanica en mechatronica

Minimaal hbo/wo werk- en denkniveau & enige rekenvaardigheid vereist.

Subsidies

Een opleiding of training volgen betekent vaak een financiële investering. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor deze training.

Is uw bedrijf aangesloten bij de AO-Metalelektro, dan zijn er mogelijkheden om een financiële bijdrage in de scholing van werknemers te ontvangen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van AO-Metalektro

Is uw bedrijf lid van de METAALUNIE, dan kan via de stichting OOM voor het volgen van scholing door werknemers een bijdrage worden verkregen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van OOM. U kunt de bijdrage aanvragen middels het aanvraagformulier OOM-bijdrage via de site van OOM. Ook kan via de cursuscatologus van OOM voor een training van Inventas worden ingeschreven.

Evaluatie en certificaat

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met coaching en/of consultancy. Vraag hier vrijblijvend  naar de mogelijkheden.

Aanverwante trainingen

Cursus Constructieprincipes voor algemene werktuigbouwkunde
Indien je meer wilt weten over slimme constructies in de breedste zin van de werktuigbouwkunde, dan is de cursus constructieprincipes voor algemene werktuigbouwkunde wellicht zinvol. Meer weten over deze training.

Cursus Statica en Sterkteleer
Indien je meer wilt weten over het handmatig rekenen aan spanningen en sterkte is de cursus statica en sterkteleer wellicht zinvol. Meer weten over deze training.

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.

Download brochure

Constructieprincipes