In het kort over de training Constructieprincipes voor de werktuigbouwkunde

Het kan best een uitdaging zijn om tot een constructie met de juiste stijfheid en vrijheidsgraden van beweging te komen. Zeker als je lastige fenomenen zoals speling, wrijving, hysterese, microslip en slijtage wilt voorkomen. Tijdens deze training gaan we op zoek naar bruikbare oplossingen en leer je rekenen aan stijfheid en vrijheidsgraden.

Bovendien leer je over de kinematische synthese waarmee je zelf mechanismen kunt ontwerpen en je leert een statische karakteristiek op te stellen die je gaat helpen bij de beoordeling van je concept ontwerp.

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een studieboek en een werkboek. Beiden kunnen nadien als naslagwerk worden gebruikt en zullen je helpen bij het toepassen van de juiste constructieprincipes.

In alle disciplines van de Werktuigbouwkunde kunnen de opgedane kennis en vaardigheden uit deze training worden toegepast. Tijdens deze training doe je actief mee aan de oefeningen en praktijkcases.

Resultaat van de training Constructieprincipes voor de werktuigbouwkunde

Na afronding van deze training:

 • Heb je een aantal mogelijke oplossingen voor je ontwerptechnische uitdaging
 • Ben je in staat om licht- en stijf te construeren
 • Weet je alles over vrijheidsgraden van beweging
 • Kun je elastische constructie-elementen op de juiste wijze toepassen
 • Ken je de principes van statisch bepaald- en onbepaald construeren
 • Ben je in staat om mechanismen zelf te ontwerpen
 • Heb je je ontwerp toolbox vol met nieuwe mogelijkheden.

Globaal programma overzicht van de training Constructieprincipes voor de werktuigbouwkunde

Dag 1:

 • Korte kennismaking en vaststellen van de leerdoelen
 • Nauwkeurigheid van processen (o.a. positioneren)
 • Afwijkingen (systematische-, toevallige-), spreiding, tolerantie, standaarddeviatie, resolutie, absolute nauwkeurigheid, herhaalnauwkeurigheid
 • Stijfheid, bewust gekozen, op elke plaats in een bepaalde richting. Hoe je een constructie maakt die in alle richtingen de gewenste stijfheid en compliantie heeft
 • Eigenfrequentie en modale analyse

Dag 2:

 • Sterkte versus zwakte. Oorzaken van falen, faalanalyse
 • Reële speling en spelingsonderdrukking
 • Virtuele speling, wrijving, compliantie en hysterese
 • Macroslip en microslip
 • Slijtage en vermoeiing
 • Beheersen van vrijheidsgraden
 • Statisch bepaald-, versus statisch onbepaald construeren

Dag 3:

 • Thermische effecten en thermisch centrum
 • Ontwerpen van beweging met behulp van flexures
 • Toepassen van bladveren, gatscharnieren, flexures met 1-DOF, 2-DOF en 3-DOF
 • Optimaal gebruik maken van elastische constructie-elementen
 • Fijnmechanisch bewegen en manipuleren
 • Energieopslag in elastische elementen en systemen
 • Het correct opzetten van een aandrijflijn. Er zal worden gerekend aan statisch bepaalde constructies en statisch onbepaalde constructies

Dag 4:

 • Systeemgedrag voorspellen
 • Kinematisch bepaald construeren
 • Trillingen en trillingsonderdrukking
 • Ontwerpen van beweging met behulp van starre elementen
 • Ontwerpen van aandrijvingen
 • Serieschakeling- en parallelschakeling van stijfheden
 • Ontwerpen van mechanismen in 2D en 3D. Voor het ontwerpen van mechanismen krijgen de deelnemers de methode en bijbehorende oefeningen en materialen aangereikt

Werkmethode

 • Elke module wordt ingeleid met een theoretische onderbouwing. Gevolgd door een aantal tussenoefeningen en tot slot een kernoefening of casus uit de praktijk
 • Er worden veel praktijkvoorbeelden van geflopte en geslaagde constructies behandeld. Vaak wordt tijdens een in-company training de te oefenen stof gekoppeld aan praktijkcases van de deelnemers. Daartoe tekent Inventas in overleg met de opdrachtgever een NDA

Doelgroep van de training Constructieprincipes voor de werktuigbouwkunde

 • Deze trainingsmodule is zeer geschikt voor constructeurs en architecten mechanica en mechatronica
 • Professionals die graag beter willen leren toepassen van constructieprincipes in hun ontwerpen
 • Deelnemers beschikken over tenminste HBO werk- en denkniveau

Subsidies

Een opleiding of training volgen betekent vaak een financiële investering. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor deze training.

Is uw bedrijf aangesloten bij de AO-Metalelektro, dan zijn er mogelijkheden om een financiële bijdrage in de scholing van werknemers te ontvangen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van AO-Metalektro

Is uw bedrijf lid van de METAALUNIE, dan kan via de stichting OOM voor het volgen van scholing door werknemers een bijdrage worden verkregen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van OOM. U kunt de bijdrage aanvragen middels het aanvraagformulier OOM-bijdrage via de site van OOM. Ook kan via de cursuscatologus van OOM voor een training van Inventas worden ingeschreven.

Evaluatie en certificaat

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met coaching en/of consultancy. Vraag hier vrijblijvend  naar de mogelijkheden.

Aanverwante trainingen

Constructieprincipes voor precisietechnologie
Loop je al enige tijd rond met het idee constructieprincipes te gaan volgen en wil je daar graag het fijne van weten, dan is deze training wellicht iets voor jou. Indien je meer wilt weten over constructieprincipes schrijf je dan in voor deze training of informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Meer weten over de training Constructieprincipes voor precisietechnologie

Design for manufacturing
Loop je al enige tijd rond met het idee meer te willen weten over maakbaarheid en kosten en wil je daar graag het fijne van weten, dan is deze doe-training wellicht iets voor jou. Indien je meer wilt weten over DfMA schrijf je dan in voor deze training of informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Meer weten over de training Design for manufacturing..

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.

Geen brochure beschikbaar