In het kort over de training Aandrijftechniek

In deze training Aandrijftechniek gaan we de keten van bron tot en met proces in zijn geheel bekijken. We beginnen met het bepalen van de parameters en het gedrag van het proces. We brengen alle relevante specificaties in beeld. Aan de hand van het totaalplaatje wordt een aandrijfketen bepaald.

Hiervoor werken we met begrippen als energie, spanning, stroomsterkte, vermogen, toerental en koppel. Ook komen er begrippen aan de orde als opstarttijd, snelheid, versnelling en massatraagheidsmoment.

Tijdens deze training wordt er gebruik gemaakt van een compleet werkboek. Dit kan nadien als naslagwerk worden gebruikt en zal je helpen bij het selecteren en toepassen van de juiste componenten.

In alle disciplines van de Werktuigbouwkunde kunnen de opgedane kennis en vaardigheden uit deze training worden toegepast.

Tijdens deze training doe je actief mee aan de oefeningen en praktijkcases.

Resultaat

Na afronding van deze training:

 • Begrijp je exact de functie en beperkingen van diverse aandrijfcomponenten.
 • Ben je in staat om aan aandrijvingen te rekenen.
 • Weet je alles over E-motor-typen en overbrengingen.
 • Heb je geleerd te rekenen met verliezen tijdens de dimensionering van je componenten.

Inhoud van de training Aandrijftechniek

We bespreken eerst de energiebalans door de aandrijfketen en alle verschillende componenten in de keten. Daarna gaan we meer in op de dynamiek van de totale keten; versnellen, vertragen, massatraagheid, onbalans, en wat dit betekend voor de keuze van de componenten.

De elektrische aandrijftechniek valt typisch onder het domein Mechatronica. Vaak wordt er dan echter uitgegaan van relatief kleine vermogens. In deze cursus beperken we ons nadrukkelijk niet tot de kleine vermogens; de cursus gaat net zo goed over een 10 kW aandrijving voor een koekjesmachine als een 100 kW aandrijving voor de mijnbouw. De theorie is toepasbaar op alle vermogens.

Tijdens de cursus Aandrijftechniek komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

 • Het zelf ontwerpen van een elektromechanische aandrijving.
 • Introductie Blokschema elektrisch aandrijfsysteem.
 • Elektrische energie –> mechanische energie.
 • Pe, I en U naar Pm, T en ω (n). Kort over ɳ en cos φ.
 • DC versus AC (een fase/ drie fase).
 • Snelheid, versnelling translerend en roterend.
 • Massatraagheidsmoment.
 • Lastkarakteristieken van standaard processen.
 • Wrijving en beweging –> kracht.
 • Overbrenging, transmissies (incl. koppelingen).
 • Type DC motoren/AC motoren; werkingsprincipe van de meest gebruikte, koppel-toerenkarakteristiek.
 • DOL, frequentieregelaar, softstarter, ster-driehoek schakeling.
 • Lagering, stabiliteit, eigenfrequentie, belang van balanceren en uitlijnen.
 • De thermische belasting van elektrische motoren.

Doelgroep van de training Aandrijftechniek

Deze training is geschikt voor:

 • Constructeurs mechanica en mechatronica,
 • Productontwikkelaars,
 • Machinebouwers,
 • Architecten mechanica en mechatronica.

Minimaal hbo werk- en denkniveau & enige rekenvaardigheid vereist.

Voor het volgen van deze cursus is basiskennis vanuit de Natuurkunde vereist over de volgende onderwerpen:

 • Energie en arbeid en vermogen.
 • Snelheid en versnelling.
 • Krachten en momenten.
 • Stroom, spanning en vermogen.
 • Magnetisme.

Evaluatie, certificaat en nazorg

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met nazorg en het beantwoorden van je resterende vragen.

Aanverwante trainingen

Cursus Rekenen voor Constructeurs
Indien je meer wilt weten over het handmatig rekenen aan constructies is de cursus Rekenen voor Constructeurs wellicht zinvol. Meer weten over deze training.

Cursus Statica en Sterkteleer
Indien je meer wilt weten over het handmatig rekenen aan spanningen en sterkte is de cursus Statica en Sterkteleer wellicht zinvol. Meer weten over deze training.

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.