In het kort over de training elektrotechniek voor WTB

Het werkgebied van deze training bevindt zich in de machinebouw en installatietechniek. In deze training leer je omgaan met elektrotechnische apparatuur, leer je vakkundig meten en krijg je theoretische kennis. Zo leer je over de wetten van Kirchhoff, over elektromotoren, over condensatoren, weerstanden en diodes. Kortom, je ontwikkelt essentiële vaardigheden die je helpen in het toepassen van elektrotechniek in jouw werk. Na deze training beheers jij de handelingen die van een elektrotechnicus worden gevraagd en kun je elektrotechnische handelingen zelf uitvoeren.

Je leert hoe je eenvoudige metingen kunt verrichten, zekeringen vervangen en componenten herkennen. Daarnaast wordt er ingegaan op vaktechnische termen zodat de engineer ook met elektromonteurs kan meepraten en overleggen.

De training wordt afgesloten met een examen waarin de deelnemer zijn vaardigheden kan laten zien.

Resultaat

Aan het eind van de training elektrotechniek:

 • Heb je kennis van elektrotechnische aspecten en eigenschappen.
 • Ken je de eigenschappen van veelgebruikte componenten.
 • Heb je vaardigheid in het werken met een multimeter.
 • Snap je de basiswerkzaamheden van de elektromonteur.
 • Ga je met meer vertrouwen aan een elektroklus beginnen.
 • Kun je zelfstandig een aantal elektrotechnische handelingen uitvoeren.

Inhoud van de training elektrotechniek voor WTB

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Elektrische energie. Energietechniek, spanning, stroom, weerstand en vermogen. Wat is het en hoe ga je ermee om. Basisprincipes en berekeningen.
 • Spanningsbronnen. Natuurlijke ontladingen, batterijen en accu’s, brandstofcellen, zonnecellen
 • Soorten stroom. Gelijkstroom, wisselstroom, draaistroom.
 • Wisselstroommotoren. Motoren en frequentieregelaars. 1- en 3-fase. Wat is het en hoe zet je deze componenten in.
 • Weerstand. Weerstand en soortelijke weerstand. Weerstanden en temperatuurcoëfficiënt.
 • Bedrading, typen en kleuren. De invloed van magnetische velden, draaddikte en wat pas je wanneer toe.
 • Schakelingen Stroomkringen, serieschakeling en parallelschakeling.
 • Beveiliging. Zekeringen, diverse typen en karakteristieken. Hoe vervang ik deze (veilig).
 • Aarding. ESD (Elektrostatic Discharge) en EMC (Elektromagnetische compatibiliteit.
 • Meten = weten. Typen en soorten meters en hun toepassing.

Doelgroep van de training elektrotechniek voor WTB

Primair: Werktuigbouwkundig engineers die hun kennis en vaardigheden op het gebied van de elektrotechniek en mechatronica willen uitbreiden.
Een achtergrond in de techniek is een must. Minimaal MBO+ niveau. Ervaring in de montage is een pré.

Evaluatie, certificaat en nazorg

Een presentielijst wordt bijgehouden zodat aantoonbaar gemaakt kan worden dat de deelnemer de instructies heeft gevolgd. Zodoende kan de werkgever aantonen dat deze aan de Arbowetgeving voldoet.
Als toetsing wordt na afloop een examen afgenomen. Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan en kunt laten zien over voldoende vaardigheden te beschikken, ontvang je na afloop van de training het certificaat behorende bij de training Elektrotechniek.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met nazorg en het beantwoorden van je resterende vragen.

Aanverwante trainingen

Technisch Tekening Lezen
Indien je meer wilt weten over het veilig werken met elektrische apparatuur en -installaties, dan is deze training wellicht zinvol voor je.
Meer weten over deze training.

Alle opleidingen
Bekijk het overzicht van onze andere Cursussen en Trainingen.
Deze vind je hier.

Geen brochure beschikbaar