In het kort over de training elektrotechniek voor WTB

Het werkgebied van deze training bevindt zich in de machinebouw en installatietechniek. In deze training leer je omgaan met elektrotechnische apparatuur, leer je vakkundig meten en krijg je theoretische kennis. Zo leer je de wetten van Kirchhoff op de juiste wijze toepassen, over elektromotoren, over condensatoren, weerstanden en diodes. Kortom, je ontwikkelt essentiële vaardigheden die je helpen in het toepassen van elektrotechniek in jouw werk. Na deze training beheers jij de handelingen die van een elektrotechnicus worden gevraagd en kun je elektrotechnische handelingen zelf uitvoeren.

Je leert hoe je eenvoudige metingen kunt verrichten, zekeringen vervangen en componenten herkennen. Daarnaast wordt er ingegaan op vaktechnische termen zodat de engineer ook met elektromonteurs kan meepraten en overleggen.

De training wordt afgesloten met een examen waarin de deelnemer zijn vaardigheden kan laten zien.

Resultaat

Aan het eind van de training elektrotechniek:

 • Heb je kennis van elektrotechnische aspecten en eigenschappen.
 • Ken je de eigenschappen van veelgebruikte componenten.
 • Heb je vaardigheid in het werken met een multimeter.
 • Snap je de basiswerkzaamheden van de elektromonteur.
 • Ga je met meer vertrouwen aan een elektroklus beginnen.
 • Kun je zelfstandig een aantal elektrotechnische handelingen uitvoeren.

Inhoud van de training elektrotechniek voor WTB

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Elektrische energie. Energietechniek, spanning, stroom, weerstand en vermogen. Wat is het en hoe ga je ermee om. Basisprincipes en berekeningen.
 • Spanningsbronnen. Natuurlijke ontladingen, batterijen en accu’s, brandstofcellen, zonnecellen
 • Soorten stroom. Gelijkstroom, wisselstroom, draaistroom.
 • Wisselstroommotoren. Motoren en frequentieregelaars. 1- en 3-fase. Wat is het en hoe zet je deze componenten in.
 • Weerstand. Weerstand en soortelijke weerstand. Weerstanden en temperatuurcoëfficiënt.
 • Bedrading, typen en kleuren. De invloed van magnetische velden, draaddikte en wat pas je wanneer toe.
 • Schakelingen Stroomkringen, serieschakeling en parallelschakeling.
 • Beveiliging. Zekeringen, diverse typen en karakteristieken. Hoe vervang ik deze (veilig).
 • Aarding. ESD (Elektrostatic Discharge) en EMC (Elektromagnetische compatibiliteit.
 • Meten = weten. Typen en soorten meters en hun toepassing.

Doelgroep van de training elektrotechniek voor WTB

Primair: Werktuigbouwkundig engineers die hun kennis en vaardigheden op het gebied van de elektrotechniek en mechatronica willen uitbreiden.
Een achtergrond in de techniek is een must. Minimaal MBO+ niveau. Ervaring in de montage is een pré.

Prijs en subsidiemogelijkheden

€ 1350,- (Prijs per deelnemer bij individuele inschrijving)

Inventas werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief lesmateriaal en arrangementskosten, lunches/koffie/thee/fris/versnaperingen, exclusief B.T.W.

Een opleiding of training volgen betekent vaak een financiële investering. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor deze training.

Is uw bedrijf aangesloten bij de AO-Metalelektro, dan zijn er mogelijkheden om een financiële bijdrage in de scholing van werknemers te ontvangen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van AO-Metalektro

Is uw bedrijf lid van de METAALUNIE, dan kan via de stichting OOM voor het volgen van scholing door werknemers een bijdrage worden verkregen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van OOM. U kunt de bijdrage aanvragen middels het aanvraagformulier OOM-bijdrage via de site van OOM. Ook kan via de cursuscatologus van OOM voor een training van Inventas worden ingeschreven.

Evaluatie en certificaat

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met coaching en/of consultancy. Vraag hier vrijblijvend  naar de mogelijkheden.

Aanverwante trainingen

Technisch Tekening Lezen
Indien je meer wilt weten over het veilig werken met elektrische apparatuur en -installaties, dan is deze training wellicht zinvol voor je.
Meer weten over deze training.

Alle opleidingen
Bekijk het overzicht van onze andere Cursussen en Trainingen.
Deze vind je hier.

Geen brochure beschikbaar