In het kort over de training sterkteleer-advanced

Kernthema’s van sterkteleer-advanced zijn o.a.:

 • Sterkteberekeningen volgens ISO
 • Statisch bepaald construeren
 • Werken volgens het ISO stappenplan voor sterkteberekeningen
 • Schematisering opstellen
 • Veiligheidsfactoren volgens ISO
 • Gecombineerde belastingssituaties
 • Snedemethode en knooppuntmethode
 • De finesses van het globaal- en lokaal Vrijlichaamsschema
 • Evenwichtsvergelijkingen (opstellen en oplossen)
 • Krachten- en momentenlijnen (berekenen en uitzetten)
 • Oppervlaktemomenten en overige geometrische kenmerken
 • De maximaal optredende spanningen bepalen
 • Trek/druk-, buig-, schuif-, wringspanning
 • Ideële spanning en von Mises Stress
 • Knik, Von Tetmajer, Euler
 • Toelaatbare spanningen bepalen
 • Rekenen aan vervorming van de constructie.

In alle disciplines van de Product development, Bouwkunde en de Werktuigbouwkunde kunnen de opgedane kennis en vaardigheden uit deze training worden toegepast.

Tijdens deze training doe je actief mee aan de oefeningen en praktijkcases.

Resultaat van de training sterkteleer-advanced

Tijdens de training Sterkteleer-advanced leer je de finesses van de sterkteleer. Je leert hoe je een constructie en praktijksituatie kunt analyseren en met zekerheid kunt bepalen of je constructie sterk genoeg is. De resultaten zijn bruikbaar voor de machinebouw, apparatenbouw, productontwikkeling en staalbouw.

Binnen het vak Sterkteleer-advanced wordt in detail ingegaan op de verschillende mechanische belastingen, vaak voorkomende constructies en hoe te rekenen met de diverse belastingen. Als je nog geen praktische ervaring hebt met, of nog niet bekend bent met de theoretische achtergrond van Statica en sterkteleer, wordt geadviseerd om eerst de cursus Statica en sterkteleer te volgen.

Inhoud van de cursus Sterkteleer-advanced

In deze training komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

 • Sterkteberekeningen volgens ISO
 • Statisch bepaald construeren
 • Werken volgens het ISO stappenplan voor sterkteberekeningen
 • Schematisering opstellen
 • Veiligheidsfactoren volgens ISO
 • Gecombineerde belastingssituaties
 • Snedemethode en knooppuntmethode
 • De finesses van het globaal- en lokaal Vrijlichaamsschema
 • Evenwichtsvergelijkingen (opstellen en oplossen)
 • Krachten- en momentenlijnen (berekenen en uitzetten)
 • Oppervlaktemomenten en overige geometrische kenmerken
 • De maximaal optredende spanningen bepalen
 • Trek/druk-, buig-, schuif-, wringspanning
 • Ideële spanning en von Mises Stress
 • Knik, Von Tetmajer, Euler
 • Toelaatbare spanningen bepalen
 • Rekenen aan vervorming van de constructie.

Doelgroep van de cursus Sterkteleer-advanced

Deze training is o.a. geschikt voor:

 • Constructeurs mechanica en mechatronica,
 • Productontwikkelaars,
 • Machinebouwers,
 • Architecten mechanica en mechatronica.

Minimaal MBO + rekenervaring /HBO/WO werk- en denkniveau en rekenvaardigheid vereist.

Prijs en subsidiemogelijkheden

€ 2685,- (Prijs per deelnemer bij individuele inschrijving)

Inventas werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief lesmateriaal en arrangementskosten, lunches/koffie/thee/fris/versnaperingen, exclusief B.T.W.

Een opleiding of training volgen betekent vaak een financiële investering. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor deze training.

Is uw bedrijf aangesloten bij de AO-Metalelektro, dan zijn er mogelijkheden om een financiële bijdrage in de scholing van werknemers te ontvangen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van AO-Metalektro

Is uw bedrijf lid van de METAALUNIE, dan kan via de stichting OOM voor het volgen van scholing door werknemers een bijdrage worden verkregen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van OOM. U kunt de bijdrage aanvragen middels het aanvraagformulier OOM-bijdrage via de site van OOM. Ook kan via de cursuscatologus van OOM voor een training van Inventas worden ingeschreven.

Evaluatie en certificaat

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met coaching en/of consultancy. Vraag hier vrijblijvend  naar de mogelijkheden.

Consulting en training

Consulting
Wij geloven in een praktische aanpak die aansluit op de bestaande situatie. Hiervoor gaan we uiteraard eerst kijken wat voor vraagstuk u heeft en wat dit inhoudt. U kunt bij Frits Hermes en Mart Heerschap terecht voor het laten berekenen van een constructie op sterkte.

Cursus Statica en Sterkteleer
Indien je meer wilt weten over het handmatig rekenen aan spanningen en sterkte is de cursus statica en sterkteleer wellicht zinvol. Meer weten over deze training.

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.

Geen brochure beschikbaar