In het kort over de training Technisch Tekeninglezen

Tijdens deze training ga je leren wat alle tekens, lijnen en symbolen op de tekening betekenen volgens de ISO-normen. We werken met voorbeelden en attributen die je inzicht geven, zodat je gaat snappen wat er op een tekening te zien is en wat de betekenis van alles is.

In deze training wordt er gebruik gemaakt van een werkboek en een goed naslagwerk. Beiden kunnen na de training worden gebruikt om alle symbolen en hun betekenis nog eens op te zoeken.

In alle disciplines van de Werktuigbouwkunde kunnen de opgedane kennis en vaardigheden uit deze training worden toegepast.

Tijdens deze training wordt er van je verwacht dat je actief meedoet aan de oefeningen en praktijkcases.

Resultaat van de training Technisch Tekeninglezen

Na afronding van deze training:

 • Heeft een technische tekening geen geheimen meer voor je.
 • Ken je alles over het bematen, de toleranties en symbolen volgens de tekeningnormen.
 • Symbolen en aanduidingen op de tekening en in het titelblok weet je op de juiste wijze te interpreteren.
 • Je kunt aan de hand van de tekening bepalen welke de meest geschikte processen zijn om het product te (laten) maken.
 • Je kunt met alle partijen meepraten over technische tekeningen en eventuele kwaliteitsissues.

Inhoud van de training Technisch Tekeninglezen

In de training wordt o.a. het volgende behandeld:

 • Doel van de technische tekening en int. tekeningnormen
 • Monotekeningen en samenstellingstekeningen
 • Stuknummers/pos-nummers en stuklijsten
 • Kaders en titelblok met diverse PMI
 • Lijnsoorten en aanzichten
 • Orthogonaal- en isometrisch projecteren
 • Projectiemethoden, Amerikaans- en Europees-
 • Schaal van de aanzichten
 • Oppervlakteruwheden en bijbehorende symbolen
 • Details, doorsnedes en arcering
 • Plaatselijke- en speciale bewerkingen
 • De afbeelding van speciale onderdelen
 • Producten met lossingen en afrondingen
 • Kennismaking met de betekenis van symbolen op de tekening volgens ISO
 • ISO-passingstelsel
 • Maattoleranties, tolerantiekaders, getolereerde elementen, tolerantiezones
 • Toleranties voor vorm; rechtheid, vlakheid, rondheid, cilindriciteit, profielzuiverheid
 • Algemene toleranties voor plaatszuiverheid en profielzuiverheid
 • GSA’s (voor ASML) en stofklasse/reinheidsklasse
 • Referenties en referentiesystemen [ISO-5459]
 • Aanduidingen voor lassen en lijmen
 • Het geheel wordt ondersteund door oefeningen per module
 • Borgingsoefeningen en huiswerkopgaven
 • Het juist interpreteren van diverse aanzichten op een technische tekening en daarmee kunnen werken
 • Het algemeen nut en de betekenis van maten en toleranties, het envelop principe en onafhankelijkheidsprincipe
 • Heldere uitleg over de geldende symbolen met praktijkvoorbeelden
 • De meest gebruikte vorm- en plaatstoleranties; wanneer wel- en wanneer niet toepassen op de technische tekening
 • De normen voor standaardkwaliteit NEN 2768-1 en 2768-2
 • Het leren zien welke processen nodig zijn (en machines) om het getekende product te kunnen realiseren
 • Kunnen meepraten over kwaliteitsissues betreffende toegeleverde producten

Doelgroep van de training Technisch Tekeninglezen

Deze training is geschikt voor:

 • Cleanroom monteurs,
 • Assembly engineers,
 • Tekenaars,
 • Aspirant-constructeurs,
 • Productontwikkelaars,
 • Beginnend machinebouwers,
 • Architecten mechanica en mechatronica.

Geen vooropleiding vereist!

Prijs en subsidiemogelijkheden

€ 1550,- (Prijs per deelnemer bij individuele inschrijving)

Inventas werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief lesmateriaal en arrangementskosten, lunches/koffie/thee/fris/versnaperingen, exclusief B.T.W.

Een opleiding of training volgen betekent vaak een financiële investering. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor deze training.

Is uw bedrijf aangesloten bij de AO-Metalelektro, dan zijn er mogelijkheden om een financiële bijdrage in de scholing van werknemers te ontvangen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van AO-Metalektro

Is uw bedrijf lid van de METAALUNIE, dan kan via de stichting OOM voor het volgen van scholing door werknemers een bijdrage worden verkregen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van OOM. U kunt de bijdrage aanvragen middels het aanvraagformulier OOM-bijdrage via de site van OOM. Ook kan via de cursuscatologus van OOM voor een training van Inventas worden ingeschreven.

Evaluatie en certificaat van de training Tekeninglezen

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met coaching en/of consultancy. Vraag hier vrijblijvend  naar de mogelijkheden.

Aanverwante trainingen

Cursus Vorm- en plaatstoleranties
Indien je meer wilt weten over alle geometrische tolerantiesymbolen is onze training Vorm- en plaatstoleranties wellicht zinvol. Meer over deze training.

Cursus Model Based Definition
Indien je meer wilt weten over alle notaties in het 3D model, dan is deze training wellicht zinvol. Meer over deze training.

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.