In het kort over de training Tolerantie analyse

Tijdens deze training Tolerantieanalyse ontwikkel je alle vaardigheden die nodig zijn om tolerantierisico’s te analyseren. De opzet is het verhogen van de kwaliteit van je ontwerpen en het voorkomen van tolerantieproblemen in een later stadium.

In deze training wordt er gebruik gemaakt van een uitgebreid werkboek. Dit kun je nadien als naslagwerk gebruiken en het kan je helpen bij het toepassen van Tolerantie Analyse en het bijbehorende rekenwerk.

In alle disciplines van de Werktuigbouwkunde kunnen de opgedane kennis en vaardigheden uit deze training worden toegepast.

Tijdens deze training doe je actief mee aan de oefeningen en praktijkcases.

Resultaat

Na afronding van deze training:

 • Weet je hoe je tolerantieproblemen kunt voorkomen door een gedegen analyse op te stellen.
 • Ben je in staat om complexe tolerantiestudies inzichtelijk te maken voor anderen.
 • Ben je in staat richting te geven aan het ontwerpproces met betrekking tot tolerantieaspecten.
 • Kun je een ontwerp beoordelen vanuit het perspectief van tolerantiebeheer.

Inhoud van de training Tolerantie Analyse

Introductie,

Introductie, basisbegrippen, tolerantiemodel

 • De meest kritische maat.
 • Verloop van de keten door de constructie.
 • Van belang zijnde externe factoren.

Tolerantietabel

 • Omrekenen tekeningtoleranties.
 • Werken met de tolerantietabel.

Bijzondere gevallen

 • Speling.
 • Voorgespannen elementen.
 • Toleranties in mechanismen.

Tolerantiediagram

 • Abstracte weergave van een tolerantieketen.
 • Combinaties van verschillende ketens.

Risico-analyse, theorie

 • Basis statistiek.
 • Normale verdeling en andere verdelingen.
 • Procescontrole-parameters Cp, Cpk.
 • Het optellen van toleranties in de praktijk, lineair en kwadratisch.
 • Onzekerheid in de ingangsvariabelen.

Alternatieve oplossingen

 • Tolerantieketen inkorten in het ontwerp.
 • Specificaties verruimen.
 • Toleranties verkleinen.

Budgetteren

 • Budgetten in de specificaties.
 • Design rule voor toleranties.
 • Snelle schatting van ordegroottes van toleranties.

Kostenoptimalisatie

 • Kosten, nauwkeurigheid en maakprocessen.
 • Uitwisseling van toleranties en kosten binnen de keten.

Doelgroep van de training Tolerantie analyse

Deze training is geschikt voor:

 • Constructeurs.
 • Productontwikkelaars.
 • Machinebouwers.
 • Architecten mechanica en mechatronica.
 • Minimaal hbo werk- en denkniveau / enige rekenvaardigheid vereist

Evaluatie, certificaat en nazorg

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met nazorg en het beantwoorden van je resterende vragen.

Aanverwante trainingen

Rekenen voor constructeurs
Indien je meer wilt weten over het handmatig rekenen aan constructies is de cursus rekenen voor constructeurs wellicht zinvol. Meer over deze training.

Vorm en plaatstoleranties
Indien je meer wilt weten over alle afspraken voor de technische tekening is de cursus Vorm- en plaatstoleranties wellicht zinvol. Meer over deze training.

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.