In het kort over de training Specificeren van lasverbindingen

Het visueel kunnen beoordelen van lasverbindingen vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van laswerk bij constructies. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende onvolkomenheden moet de lasser en de engineer inzicht hebben in het toegepaste lasproces en materiaalcombinatie. Voor een gedegen kwalificatie moeten de resultaten kunnen worden vergeleken met de eisen die gesteld worden aan de lasverbinding. Door de verplichte CE-markering voor staalconstructies schrijft de norm EN 1090-2 visuele inspecties van lasverbindingen voor.

Deelnemers aan onze training vergroten hun kennis op het gebied van berekening, specificatie en inspectie van gelaste verbindingen door middel van zowel theoretische- als praktijkinformatie. Zowel tijdens het theoretisch deel als in het practicum dat onderdeel uitmaakt van de training leer je het nodige over het laswerk en wat erbij komt kijken.

Resultaat van de training Specificeren van lasverbindingen

Na afronding van de training over lasverbindingen:

  • Heb je kennis van de internationale lasnormen
  • Kun je alle lassen correct specificeren op de technische tekening
  • Heb je gevoel gekregen voor het TIG-lassen, onder andere het lassen van RVS
  • Heb je de nodige rekenroutine opgebouwd om lasverbindingen te kunnen berekenen
  • Kun je een sterkteberekening maken van een lasverbinding
  • Direct de resultaten van je berekening toepassen in je eigen ontwerp van de lasconstructie
  • De noodzakelijke berekeningen maken voor het Technisch Constructie Dossier

Les 1 Lasverbindingen
Tijdsduur 6 ~ 8 uren

Thema
Lassymbolen, aanduidingen & bematingen

Onderwerpen
Type lasverbindingen, lasnaadvormen, basissymbolen, aanvullende symbolen, samengestelde symbolen, pijl, referentielijn en symboolopties, lasposities, lasprocesnummers, lasprocessen, kwaliteitsniveaus, lastoevoegmateriaal, lasnaadlocaties, a-hoogte, z-maat, s-maat, montagelas, kettinglas, alternatieve aanduidingen en maatvoeringen lasnaden.

Les 2 Lasverbindingen
Tijdsduur 4 ~ 6 uren

Thema
Lassterkte berekeningen, materiaalkunde 300-groepen rvs & lasonvolkomenheden

Onderwerpen
Bepalen nominale spanningen in een hoeklas. Kwaliteitseisen bij stompe lasnaden, scheurvorming, lasonvolkomenheden en hun gevolgen.

Prijs en subsidiemogelijkheden

€ 1425,- (Prijs per deelnemer bij individuele inschrijving)

Inventas werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief lesmateriaal en arrangementskosten, lunches/koffie/thee/fris/versnaperingen, exclusief B.T.W.

Een opleiding of training volgen betekent vaak een financiële investering. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor deze training.

Is uw bedrijf aangesloten bij de AO-Metalelektro, dan zijn er mogelijkheden om een financiële bijdrage in de scholing van werknemers te ontvangen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van AO-Metalektro

Is uw bedrijf lid van de METAALUNIE, dan kan via de stichting OOM voor het volgen van scholing door werknemers een bijdrage worden verkregen. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden voor de bijdrage is te verkrijgen via de site van OOM. U kunt de bijdrage aanvragen middels het aanvraagformulier OOM-bijdrage via de site van OOM. Ook kan via de cursuscatologus van OOM voor een training van Inventas worden ingeschreven.

Les 3 Lasverbindingen
Tijdsduur 4 uren

Thema
Lasspecificaties en toets

Onderwerpen
Beschrijven van lassen volgens normen, opstellen lasplan, lasmethode beschrijving en eventueel lasmethodekwalificaties, eindtoets

Les 4 Lasverbindingen
Tijdsduur 4 uren

Thema
Lassen praktijk

Onderwerpen
Tig lassen in de praktijk. Door in de praktijk tig te lassen kunnen engineers zelf hun beeld over lasaanduidingen en ideeën bijstellen.

Evaluatie en certificaat

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan ontvang je na afloop van de training een certificaat als bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen je bijstaan met coaching en/of consultancy. Vraag hier vrijblijvend  naar de mogelijkheden.

Aanverwante trainingen

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.