Leerdoelen training NEN-3140 VOP/VP

 • De Arbowet en veiligheid. Algemene kennis van wettelijke verplichtingen in relatie tot elektriciteit.
 • Het werkgebied en de toepassing van de NEN3140. Wat is laagspanning en veilige spanning. Wanneer geldt de NEN3140?
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het aanwijsbeleid. Wat wordt er van mij verwacht en wie is waar verantwoordelijk voor.
 • Gevaren en risico’s van het werken aan elektrische installaties.
 • Gebruik van PBM’s, meetinstrumenten en gereedschappen.
 • Procedures schakelen, meten en werken in de nabijheid van spanning.
 • Bijzondere omstandigheden. Nauw geleidende ruimtes en werken met accu’s.

Hiernaast wordt er voor zo ver mogelijk ingegaan op specifieke leerdoelen van deelnemers. Echter vanwege de beperkte tijd (een trainingsdag) zal de nadruk op de leerdoelen worden gelegd.

Resultaat van de training

Dé training om zelfstandig aan schakelkasten en groepenkasten te kunnen werken en benoemd te worden tot NEN-3140 Vakbekwaam persoon.

Inhoud van de training NEN-3140 VOP/VP

Onderstaand overzicht toont de dagindeling. Hierbij staat aangegeven of een onderdeel optioneel is of standaard. De optionele onderdelen zijn op basis van wensen van de deelnemers.
 
Introductie (ochtend)

 • Inventas en de trainer.
 • Training (presentielijst, invullen lunchkaart, bespreking dagindeling, documentatie, leerdoelen, verwachtingen, e.d.)
 • Deelnemers (“rondje”, verwachtingen, leerdoelen, vragen)
 •  
  Onderwerpen

 • De Arbowet en veiligheid.
 • Het werkgebied en de toepassing van de NEN-3140.
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Gevaren en risico’s van het werken aan elektrische installaties.
 • Spanningsloos maken van elektrische installaties volgens vastgelegde stappen.
 •  
  Vervolg Onderwerpen

 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, meetinstrumenten en gereedschappen.
 • Procedures schakelen, meten en werken in de nabijheid van spanning.
 • Bijzondere omstandigheden.
 •  
  Practicum

 • Meten, onderdelen vervangen, zekeringen vervangen.
 • Het af- en aankoppelen van motoren.
 •  
  Toetsing

 • Examen en bespreking van het examen.
 • Als toetsing wordt een open boek examen afgenomen. Ook is het belangrijk dat de docent iedere deelnemer een meting heeft zien uitvoeren.
 •  

  Presentielijst is zeer belangrijk i.v.m. het aantoonbaar maken dat de deelnemer deze instructie heeft gehad waarmee de werkgever aan de Arbowet voldoet.

  Doelgroep van de training NEN-3140 VOP/VP

  Primair: Een technische achtergrond is gewenst. De training kan op ieder opleidingsniveau gegeven worden. Werk jij aan schakelkasten en machines die onder spanning staan en/of voer jij inspecties daarop uit? Dan is de training NEN-3140 Vakbekwaam Persoon bedoeld voor jou. Ook wanneer je door je werkgever benoemd wilt worden tot vakbekwaam persoon is deze cursus geschikt voor jou.

  Evaluatie, certificaat en nazorg

  Gedurende de gehele cursus word je getoetst of je actief deelneemt, de geleerde vaardigheden op de juiste manier toepast en het geleerde in de praktijk goed kunt toepassen. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat. Dit certificaat kan door jouw werkgever gebruikt worden voor een benoeming. Meer informatie over benoemingen en aanwijsbeleid kun je hier vinden.

  CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks meer dan 12.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie.

  Aanverwante trainingen

  Cursus Technische Tekening Lezen
  Indien je meer wilt weten over de betekenis van alle aanzichten, lijnen en symbolen op de technische tekening dan is deze training wellicht zinvol.Meer weten over deze training.

  Cursus Elektro voor Werktuigbouwers
  De cursus Elektro voor WTB is er speciaal voor werktuigbouwkundigen die ook elektrotechnische handelingen willen leren verrichten. Meer weten over deze training.

  Alle opleidingen
  Bekijk ook het overzicht van de andere Cursussen & Trainingen. Deze vind je hier.